IQ (intelligence quotient-zeka katsayısı) nedir?

Yazının İçindekiler

IQ düşünce çeşitliliği, yaratıcılık, doğaçlama yapabilme, geçerli bir sonuca ulaşmak için hayal kurma yeteneğidir. Zeka seviyesini ölçme amaçlı testlerden çıkarılan değerdir. Mantıksal bilişsel becerileri ölçen zeka testleri IQ olarak adlandırılır. “Zeka yaşı / gerçek yaşı x 100”formülüyle ifade edilir.

Zeka Çeşitleri Nelerdir?

Ⅰ. Görsel zeka: Görme ile öğrenmenin, gördüklerinin hızlı ve kolayca akılda tutmasıdır.

Ⅱ. Bedensel zeka: Bireyin vücudunu yetenekli şekilde kullanmasıdır.

Ⅲ. Müziksel zeka: Müzik ve ritim yoluyla kendini ifade etme becerisidir.

Ⅳ. Sözel zeka: Dili etkili şekilde kullanma, insanları ikna etme, farklı dilsel kalıplarla ilgilenme yeteneğidir .

Ⅴ. İçsel zeka: Kişinin edinimleriyle planlama ve hayatını yönetme odağındaki üstün başarısıdır.

Ⅵ. Sosyal zeka: Kişinin insan ilişkileriyle iyi geçinme ve işbirliği kurma yeteneğidir.

Ⅶ. Matematiksel zeka: Sayı ve sembolleri etkin kullanma, soyut kavramlar türetme ve mantık yürütebilme becerileriyle ilgilidr.

Ⅷ. Doğasal zeka: Doğayı bütünsel şekilde yorumlamasıdır.

Ⅸ. Varoluşsal zeka: İnsan varlığı ile ilgili daha geniş ve derin sorular sorma eğilimindedir.

IQ Belirleyen Faktörler Nelerdir?         

Genetik yapı, yeterli ve sağlıklı büyüme, uyaran fazlalığı vb. faktörler belirler. Yıllar önce zekanın gelişemeyeceği inanıyorlarken, günümüzde IQ seviyesinin artabileceği ve gelişeceği belirtilmiştir.

IQ Testi Puanları Anlamları

IQ PuanıAnlamı
0-24Zihinsel Engelli
25-44Öğretilir Zihin Engeli
45-75Eğitilebilir Zihinsel Engelli
76-89Sınırlı Zeka
90-110Normal Zeka
111-129Parlak Zeka
130-160Üstün Zeka
160 ve üzeriDahi

IQ Seviyesi yüksek olanların erken dönemde gösterdiği belirtiler nelerdir?

Aşırı merak duygusu, erken konuşma, hızlı öğrenme, hayal gücü, güçlü bellek, soru sorma, aynı anda birkaç iş yapabilme, yaratıcılık, icat yapabilme gibi özelliklere sahip olma olasılıkları yüksektir.

IQ Testi nerede yapılır ve IQ Testini kim yapabilir?

Genelde ülkemizde testler konusunda uzmanlaşmış psikologlar tarafından yapılır.

IQ testleri rehberlik ve araştırma merkezleri, özel klinikler ve devlet hastanelerinde yapılır.

IQ Testi Çeşitleri Nelerdir? Zeka Testi Çeşitleri Nelerdir?

Wechler Çocuk Zeka Testi(WISC-R): 6-16 yaş arasındaki çocuklarda en yaygın olarak uygulanan IQ testlerindendir. Ülkemizde uygulanan zekâ testleri arasında geçerlilik ve güvenirliliği en yüksek olan testlerden biridir.

Good Enough-Harris insan resmi çizme testi, WISC-R WISC-4, CAS, Stanford Binet, Cattell Zeka Testi, Porteus Labirent Testi, Alexander Zeka Testi, Leiter Zeka Testi, Bender Gestalt Görsel Motor algı testi ve MOXO testi IQ için uygulanan zeka testleridir.

Zeka Testi Nasıl Yapılır?

Zeka Testleri iki aşamadan oluşur. İlk aşama testi uygulama aşamasıdır, ikinci aşama testi değerlendirme aşamasıdır. Alanında uzman psikologlarımız çocuğa zeka testini uyguladıktan sonra tüm şeffaflığıyla ebeveynlere testin yorumlamasını yapar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbete geç
1
Merhaba👋 ,
Nasıl yardımcı olabiliriz?