CAS Testi (Cognitive Assessment System)

Yazının İçindekiler

CAS Testi Nedir ?

CAS testi çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek ve hangi seviyede olduklarını belirlemek amacıyla yapılan bir testtir. Bu test PASS teorisinin operasyonelleştirilmesi, ilgilenen tutarlı testlerin tanımlanmasına dayanmaktadır.

Peki ya PASS Teorisi nedir ?

Bu teori insan zekasına, test inşasına ve aklın yapısına odaklanmaktan ziyade öğrenme ve biliş bağlamına yönelen, bilişsel işlemlere dayanan nörobilişsel bir zeka teorisidir. Bu teoriye göre bilişsel işlemlerimiz 4’e ayrılır. Bunlar; Planlama (Planning), Dikkat (Attention), Ardıllık (Successive) ve Eş Zamanlılık (Simultaneous)’tır.

CAS Testi İçeriğinde Neler Vardır ? Cas Testi Nasıl Yapılır?

CAS testi Standart ve Temel iki bataryadan oluşmaktadır. Standart Bataryada her biri üç alt testten, toplamda 12 alt testten meydana gelmektedir. Temel Bataryada yer alan ölçekler her biri iki alt testten meydana gelen toplam 8 alt testten meydana gelmektedir. CAS, üç düzeyde organize edilmiştir. Birinci düzeyde yer alan Tam ölçek, genel olarak bilişsel işleyişin ölçülmesinde kullanılmaktadır. İkinci düzeyde yer alan Planlama, Dikkat, Eş zamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler bireyin bilişsel işleyişini temsil eden ve bilişsel işlemede belirli güçlü ve zayıf yönlerin tanımlanmasında kullanılmaktadır. Üçüncü düzey ise öğrenmenin altında yer alan bilişsel değerlendirme için uygun alt testlerden meydana gelmektedir.

CAS Testi Ne Kadar Sürer ?

CAS testi ortalama 90 dakika sürmektedir. Bireyin yaş düzeyine ve performansına bağlı olarak bu süre değişkenlik göstersede maksimum 120 dakikaya kadar uzayabilir. Test bittiğinde testi uygulayan uzman gerek yazılı gerekse sözlü şekilde ebeveyni görüşmeye alarak sonucu paylaşır.

CAS Testi Kimlere Uygulanır ?

CAS testi 5 – 17 yaş aralığında yer alan bireylere uygulanır. Test 5-7 ve 8-17 yaş aralığı olarak iki farklı şekilde düzenlenmiştir. Bunun sebebi bazı alt testlerin her yaş grubuna uygun olmadığıdır. Güvenilir bir sonuç elde etmek için uzmanlar kişinin yaşına uygun olarak seçim yaparlar.

CAS testi bireylerin bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacıyla geliştirilse de farklı durumların değerlendirilmesinin yapılması için de kullanılmaktadır Bunlar;

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 
  • Öğrenme Güçlüğü
  • Zihinsel Engel
  • Üst Düzey Duygusal Bozukluk
  • Travmatik Beyin Hasarı
  • Üstün Zeka
  • Planlama Problemleri

CAS Testini Kimler Uygulayabilir ?

CAS testi İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin öncülüğünde Türkiye Standardizasyonu yapılarak Türkçe’ye kazandırılmış bir testtir. Testi uygulayan yetki sahibi olan uzmanlar İstanbul Üniversitesi tarafından bu testin uygulayıcı eğitimini tamamlamış kişilerdir.

CAS Testi Güvenilir Midir ?

Nöropsikolojik yaklaşım zihin hakkında bilinenlerin beyin temelinde, beyin hakkında bilinenlerin de zihin temelinde test edilmesine yardımcı olmaktadır. Böylece karmaşık bilişsel süreçler beyin düzeyinde gözlenebilirlik kazanmakta, beyin alanlarıyla ilişkilendirilen zihinsel süreçler bilimsel verilere dayanarak belirlenmektedir.

Beyin yapı ve süreçleri ile genelde zihinsel, özelde ise bilişsel olayların ilişkilerini araştıran çalışmalarda nöropsikolojik testlerden yararlanılmaktadır. Nöropsikolojik testler karmaşık bilgi işleme olaylarını niceliksel olarak sayılarla tanımlayan nesnel araçlardır. CAS testi de nöropsikolojik bir teoriye dayandırılarak geliştirilmiştir.

Ülkemizde CAS testinin geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarını yanı sıra bilişsel işlevlerin farklı değişkenler arasında bulunan ilişkilerini CAS ile denetlemişlerdir. Bu denetlemeler sonucunda faklı bilişsel özellikler arasında ilişkiler elde etmişlerdir.

Bu test kültürel etkenlere bağlı olmadan bireyle ilgili bir değerlendirme yapar. Kültürel unsurlar içermediğinden nesnel olacak şekilde çok daha net ifadeler ortaya koyar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ara

Bizi sosyal medyada takip edin!

Bilgi ve randevu almak için