İstanbul Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur.

Üniversitenin 2.yılından itibaren stajlarına başlamıştır. İlk gönüllü stajını Coca-Cola İçecek A.Ş.’de örgütsel psikoloji alanında tamamlamıştır.

Zorunlu stajını üniversite döneminin 3. yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ayaktan ve yataklı serviste klinik gözlem, visit çalışmalarına katılım Psikoloji laboratuarında test uygulamalarına katılma (Rorschach, MMPI, Kent+Porteus, WAIS ) Psikoeğitim toplantılarına katılım ile gerçekleştirmiştir.

Üniversite döneminde gönüllü stajlarına Pedamed çocuk&ergen akademisinde devam etmiş olup DEHB, Disleksi, Okul başarısızlığı, Sosyal İçe Dönüklük alanlarında MOXO dikkat testi, Oyun Terapisi gibi çeşitli ölçüm ve terapi tekniklerini gözlemlemiştir.

Bir diğer Lisans Dönemi Stajını Özel Eğitimle Yeniden Doğuş Özel Eğitim Merkezinde Gerçekleştirmiş Olup, özel gereksinimli bireylere verilen psikolojik destek çeşitli testler ve uygulamalar ile ilgili gözlem yapmıştır.

Lisans Eğitim Döneminin ardından İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji alanında Dr. Öğr. Üyesi Esengül Kayan Danışmanlığında “Üniversite Öğrencilerinde Obsesif Kompülsif Belirtilerin Tür, Sıklık ve Dağılımının Sosyodemografik Değişkenler ve Kaygı ile İlişkisinin incelenmesi” üzerine yazdığı tez çalışması ile mezun olarak Uzman Klinik Psikolog unvanını almıştır.

Klinik Psikoloji ders döneminde Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç ile Kişilerarası Psikoterapi yönelimli süpervizyon çalışmalarına devam etmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesinde 450 saatlik teori eğitim ve süpervizyonlarını tamamlayarak Aile Danışmanı unvanını kazanmıştır.

Şuan özel anaokullarında psikolog olarak göreve devam edip Therapia Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışan almaktadır.

Uyguladığı Psikolojik Testler

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
 • Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Porteus Labirentleri Testi
 • Cattel 2A-3A Zeka Testleri
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Gessel Gelişim Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
Ara

Favori Gönderiler

Bilgi ve randevu almak için