Uzman Klinik Psikolog Osman Öztemel

Uzman Klinik Psikolog Osman ÖZTEMEL, Çocuk/Ergen/Yetişkin psikoterapisti olarak çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisi, Kişilerarası ilişkiler Psikoterapisi ve Cinsel Terapi üzerine uzmanlaşmıştır.
2012 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans eğitimini derece ile tamamladıktan sonra, 2016 yılında Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış, “Kişilik, Mizaç ve Aşk” üzerine yazmış olduğu tezini tamamlayarak “Uzman Klinik Psikolog” unvanı almıştır. Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR tarafından verilen ve EABCT tarafından standardize ve akredite edilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonu başarıyla tamamlayıp ‘Psikoterapist’ ünvanını almıştır. Ayrıca Davranış Bilimleri Enstitüsü ve Enstitü AY tarafından verilen ve EMDR Avrupa tarafından akredite edilmiş EMDR(Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme) Temel Düzey ve İleri Düzey uygulayıcı eğitimi ve süpervizyonu almıştır.
2008 yılından itibaren ruh sağlığı alanında çok sayıda eğitim, seminer ve kongreye katılmış olan Osman ÖZTEMEL, çalıştığı kurumlarda da ailelere yönelik anne- çocuk ilişkisi, ebeveyn tutumları, çocukluk ve ergenlik dönemi ruh sağlığı başta olmak üzere pek çok konuda eğitim ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir. Çalışma alanlarını ağırlıklı olarak ergen ve yetişkin psikolojik değerlendirme ve psikoterapisi oluşturmaktadır. Danışanlarına yüz yüze ve online olarak hizmet vermektedir.

Aldığı Eğitimler:

Bilişsel Davranışçı Terapi (Prof Dr.Hakan TÜRKÇAPAR)
EMDR 1. Düzey Eğitimi (Davranış Bilimleri Enstitüsü-Enstitü AY)
EMDR 2. Düzey Eğitimi (Davranış Bilimleri Enstitüsü-Enstitü AY)
EMDR ile Yetişkinlerle Bağlanma Sorunları Üzerine Çalışmak (Asena YURTSEVER)
Kişilerlarası İlişkiler Psikoterapisi (Prof Dr. Nazan AYDIN, Dr. Oğuz OMAY)
Psikodinamik Terapi (Prof. Dr. Doğan ŞAHİN)
Aktarım Odaklı Terapi( Prof. Dr. Doğan ŞAHİN)
Şema Terapi (Dr.Alp KARAOSMANOĞLU)
Aile ve Evlilik Danışmanlığı (Süleyman Demirel Üniversitesi, PETAD)
Cinsel Terapi (Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği)
Cinsel Terapi(Prof.Dr.Doğan ŞAHİN)
Tanısız Danışanda BDT (Prof.Dr. Aslıhan DÖNMEZ)
Bağımlılık Terapisi (Doç. Dr. Elif MUTLU)
Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi ve Motivasyonel Görüşme Teknikleri (Prof Dr. Kültegin Öğel)
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Dr. Nevin DÖLEK)
MMPI(Minnesota Çok yönlü Kişilik Testi)
MOXO Dikkat Testi ( Moxo Türkiye Derneği)
WISC-R Çocuklar için Zeka Testi (Psikolojik Testler Derneği)
Çocuk Değerlendirme Testleri (Türk PDR Derneği)
(Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Catell 2A Zeka Testi, Catell 3A Zeka Testi, Frostig Gelişimsel Algı Testi, Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi, Porteus Labirent Testi, D2 Dikkat Testi, Burdon Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi)

Uyguladığı Testler

• MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)
• Moxo Dikkat Testi
• WISC-R Çocuklar için Zeka Testi
• Stanford Binnet Zeka Testi
• Portage Gelişim Tarama Testi
• Çocuklarda Tematik Algı Testi
• Beier Cümle tamamlama Testi
• SCL-90-R Tarama Testi
• GRISS Cinsel Doyum Envanteri
• GREDE Evlilik Doyumu Envanteri
• Çocuk Resimlerini Yorumlama
• Koppıtz İnsan Çizim Testi
• Lousa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
• Cattell Testi
• Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
• Frankfurter Testi
• Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
• Frostig Görsel Algı Testi
• Gessel Gelişim Figürleri Testi
• Peabody Resim – Kelime Eşleştirme Testi
• Kelime Söyleyiş Testi
• D2 Dikkat Testi
• Burdon Dikkat Testi
• Cattell 2A-3A Zeka Testi
• Benton Görsel Bellek Testi
• Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
• Good Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi
• Porteus Labirentleri Testi

Başlıca Çalışma Konuları

• Kaygı Bozuklukları (Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Fobik Bozukluklar)
• Depresyon
• Travma sonrası Stres Bozuklukları
• Bağlanma problemleri
• Bağımlılıklar
• Obsesif Kompulsif Bozukluklar (mükemmelliyetçilik, titizlik, takıntılı bozukluklar)
• Stresle başa çıkma
• Sınav kaygısı
• İlişki problemleri
• Panik bozukluklar
• Özgüven problemleri
• Aldatma, aldatılmaya bağlı sorunlar
• Çocukluk-ergenlik dönemlerinde yaşanmış travmalar
• Ani gelişen travmatik olaylar
• Moxo dikkat testi uygulaması
• Ergen ailesi danışmanlığı
• Varoluş problemleri
• Kıskançlık
• Ayrılık sonrası acısı
• Travmalar
• Değersizlik inancı
• Çift ve ilişkisel problemler
• Boşanma sonrası travmalar
• Yönetici koçluğu

Ara

Favori Gönderiler

Bilgi ve randevu almak için