Uzman Klinik Psikolog Mülkiye Orhan 2017 yılında onur belgesi alarak Beykent Üniversitesi psikoloji bölümünden dereceyle mezun olmuştur.

Mezun olduğu yıl Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına yerleşmiş, Üsküdar üniversitesi tarafından 1 yıl boyunca süren ‘’Türkiye bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Projesi’ ne ‘’Saha Araştırmacısı’’ olarak katkılarından dolayı, Prof.Dr. Nevzat Tarhan, Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, Dr. Öğr. üyesi Hüseyin Ünübol tarafından belgeli olarak teşekküre layık görülmüştür. Yapılan araştırma  toplam 2400 kişiyle gerçekleştirmiş olup, dünya çapında bu alana 2. Büyük çalışma özelliği kazanmıştır. Proje 2019 yılında Türk Psikiyatri Derneği Tarafından 2.lik derecesi taşımaktadır.

Şuan Therapia Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışan almaktadır.

Lisans eğitimi boyunca farklı kurumlarda gönüllü stajlarını tamamlamıştır. Bu kurumlara aşağıda yer verilmiştir.

 • C Darülaceze Başkanlığı
 • Reem Nöropsikiyatri
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
 • Fransız Lape Hastanesi
 • Ekip Norma Razon
 • Np Beyin Hastanesi

Yüksek Lisansını yaptığı sırada bir yandan da terapi ve test eğitimlerini almış bir yandan da alanda çalışmalarına devam etmiştir.

Aldığı Terapi ve Psikolojik Test Eğitimleri

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimleri ( Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR)
 • Şema Terapi Eğitimi (Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK)
 • Klinik  İlk Görüşme  (Dr. Emel STROUP )
 • Deneyimsel Oyun Terapi ( Nilüfer DEVECİOĞLU)
 • Minnesote Çok Yönlü Kişilik Envanteri (Üsküdar Üniversitesi)
 • Wisc 4 (TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ)
 • Çocuk Değerlendirme Testleri  (TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ)
 • Ankara gelişim tarama envanteri 
 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
 • Resim Çizme Testleri
 • Benderl Gestal Görsel Motor Algı Testi
 • Cümle Tamamlama Testi
 • Duygu Durum Ölçekleri
 • Metropalitan Okul Olgunluğu Testi
 • Çocuklar için Depresyon Ölçeği
 • Çocuklar için Anksiyete Ölçeği
 • Çocuklar için Sosyal Fobi Ölçeği
 • Çocuklar için DEHB ölçeği

Verdiği Eğitim ve Seminerler

 • Koronavirüs kaygısı ile mücadele teknikleri
 • Lgs öncesi öğrencilere tavsiyeler
 • Yks motivasyonu ve sınav kaygısı
 • Pandemi döneminde engelli ailelerin stresle başa çıkma yolları nelerdir?
 • Pandemi döneminde engelli bireylerde oluşan problem davranışlara yönelik çözüm önerileri
 • Engelli bireylerin ailelerinde kaygı
 • Engelli çocuk ve kardeş ilişkileri nasıl olmalıdır?
 • Engelli çocuğa sahip ailelerin yaşadığı bazı sıkıntılar ve zorlukları
 • Toplumun engelliye bakış açısı
 • Engellilerin toplumsal uyumu ve kabulü
 • Zihinsel engelli çocuklara sahip ailelerin çocukları için yaşadığı gelecek kaygısı
 • Engelli bireylerde gelecek kaygısı ve stresle baş etme yöntemler

Ara

Favori Gönderiler

Bilgi ve randevu almak için